4.3.09

Poligami Dan Harta Sepencarian

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2002 (Negeri Kelantan)

Seksyen 23 (10) -Poligami

Tiap-tiap Mahkamah yang memberi kebenaran atau memerintahkan supaya perkahwinan itu didaftarkan di bawah seksyen ini, hendaklah mempunyai kuasa atas permohonan mana-mana pihak kepada perkahwinan -

  • (a) ...
  • (b) untuk memerintahkan supaya apa-apa aset yang telah diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagikan.

1. Secara ringkasnya seksyen ini menerangkan berkenaan dengan harta sepencarian. Di mana mahkamah yang mendengar permohonan poligami oleh suami mempunyai kuasa (atas permintaan pihak-pihak) untuk membuat perintah bahawa segala harta sepencarian terlebih dahulu dibahagi antara suami dan isteri berkenaan. Maksudnya perintah terhadap harta sepencarian tersebut boleh dibuat serentak dengan kebenaran untuk berpoligami terhadap suami.

2. Tujuannya adalah untuk menjaga maslahat isteri dan juga untuk mengelak kekeliruan status harta dengan isteri kedua atau ketiga jika berlaku pertikaian kemudiannya.

3. Seringkali dalam ceramah-ceramah saya kepada perkumpulan wanita berkenaan dengan peruntukan ini, mereka nampak gembira. Malah ada yang berkata "Ini baru adil...".

4. Tapi saya juga menerangkan kepada mereka implikasi disebaliknya, iaitu harta-harta yang didaftarkan atas nama isteri atau yang diperolehi oleh isteri pun juga termasuk dalam kategori tersebut. Maksudnya perlu dibahagikan juga sebagai harta sepencarian.

5. Ini terpakai kebiasaannya dalam situasi suami pinjam nama isteri untuk membeli harta. Si isteri menganggap itu adalah hak mereka.

6. Terdiam mereka. Ada juga yang berkata "Pulak dah...!!!!".

7. Hakikatnya, manusia tidak pernah puas dengan apa yang ada. Yang dilihat adalah dari sudut material semata. Malah ada yang merelakan suami "makan luar" semata-mata tidak mahu bermadu.

8. Ditambah pula beberapa perkumpulan kononnya membela hak asasi wanita. Tapi lupa kepada pandangan agama. Hakikatnya wanita sendiri memperbodohkan diri sendiri.

No comments:

Blog Widget by LinkWithin