9.5.08

Pengajaran Dari Cerita Muallaf Siti Fatimah (sambungan)

Antara agenda yang timbul dalam fikiran saya sebagai natijah dari kes Siti Fatimah adalah betapa perlunya kepada undang-undang murtad segera digubal samada di peringkat parlimen mahupun negeri. Betapa tidak ada sebuah negeripun kecuali Negeri Sembilan yang mewartakan murtad sebagai jenayah adalah satu perkara yang amat menyedihkan, sedangkan Islam adalah merupakan agama persekutuan.

Undang-undang murtad tersebut,sebenarnya tidak sesekali menggangu hak asasi beragama rakyat. Islam tidak pernah memaksa mana-mana rakyat untuk memeluknya. Tapi sekali Islam dipeluk - atas apa alasan sekalipun- tidak ada orang yang boleh meninggalkannya tanpa sebarang akibat.

Tanpa undang-undang murtad tersebut, agama akan jadi tidak terkawal lagi, nak kahwin masuk Islam , bercerai keluar pula. Nak masuk Islam masuk sahaja, nak keluar tiada siapa yang larang. Islam bukan begitu kerana ia ada peraturanya yang tersendiri yang tidak ada pada agama lain.

Kerana itulah barangkali nada beberapa pemimpin bukan Islam begitu lantang mempertahankan hak rakyat untuk murtad. Saya percaya situasi tersebut terjadi kerana tidak ada peraturan murtad/keluar agama dalam ajaran mereka. Kalau ada, tentu sekali mereka akan mempertahankannya sampai mati.

Selain daripada undang-undang murtad yang saya cadangkan di atas; sepanjang penelitian saya hanya ada beberapa peruntukan sahaja yang berlegar ditepi-tepi permasalahan murtad. Anataranya adalah Enakmen Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1994 khususnya pada seksyen 102, 119, 120, 122, 127 dan 136 yang menyentuh enam perkara iaitu cubaan meninggalkan agama Islam, ajaran salah, mencerca agama Islam, mempersenda upacara agama Islam, pemujaan salah dan menyalahgunakan ayat-ayat suci.

Seksyen 102 secara jelasnya hanya terpakai kepada orang yang asalnya bukan beragama Islam yang kemudiannya memeluk Islam serta didaftarkan sebagai seorang Islam. Muallaf tersebut tidak diktiraf murtad kecuali ianya disahkan oleh Mahkamah Syariah walaupun mendakwa telah keluar Islam. Seksyen tersebut juga mempruntukkan bahawa jika ada cubaan untuk murtad, Mahkamah Syariah boleh memerintahkan muallaf tersebut ditahan di Pusat Bimbingan Islam untuk temph sehingga 36 bulan bagi tujuan pendidikan.

Itu sahaja peruntukan yang ada bagi negeri Kelantan di mana Murtad telah tidak diklasifikasikan sebagai jenayah.

Atas keperluan mendesak ini, hasil dari rasa tanggungjawab melihat penghinaan melalui kes Siti Fatimah ini, saya menyarankan agar perhatian yang serius perlu diberi terhadap perkara murtad ini dengan:
  1. mewartakan murtad sebagai Jenayah terhadap agama dan negara;
  2. memperluaskan maksud murtad bukan hanya kepada muallaf tetapi juga terhadap melayu asal;
  3. memperkasakan pusat Bimbingan Islam serta hukuman-hukuman lain yang setimpal sebagimana syariat Islam.

No comments:

Blog Widget by LinkWithin