18.5.08

Poligami

Saya tertarik hati membaca kisah Mohamed Nor Bin Awang yang membuat permohonan berpoligami di Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Terengganu minggu lepas. Permohonannya bukan sebarang permohonan kerana beliau sudahpun mempunyai isteri seramai 3 orang. Kata orang nak cukupkan kouta.

Saya ucapkan syabas kepada Mohamed. Tapi bukan kerana berjaya kahwin 3 dalam satu masa dan bercadang untuk tambah satu lagi. Bukan!!! Ucapan syabas dan tahniah kepada beliau adalah kerana beliau percaya serta menyerahkan diri kepada bidangkuasa mahkamah yang akan menentukan samada beliau layak atau tidak untuk berkahwin lagi. Bukan macam sesetengah orang lain yang berkahwin macam pencuri sahaja.

Sebenarnya isu poligami termasuk di bawah bidangkuasa mahakamah syariah di negeri masing-masing. Bertentangan dengan kefahaman awam, tandatangan isteri sedia ada bukanlah pra-syarat untuk berkahwin lagi. Mahkamah akan melihat kepada berbagai faktor lain.

Umpamanya di negeri Kelantan, permohonan untuk berpoligami mengikut seksyen 23(4) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2002 hendaklah:
  1. menyatakan alasan-alasan mengapa perkahwinan yang dicadangkan itu perlu;
  2. pendapatan pemohon;
  3. butir-butir komitmen serta kewajipan tanggungan kewangan;
  4. bilangan tanggungan termasuk bakal isteri; dan
  5. samada izin atau pandangan isteri sedia ada telah diperolehi atau tidak.
Apabila menerima permohonan tersebut mahkamah akan memanggil pemohon, isteri sedia ada, bakal isteri dan wali ataupun mana-mana orang yang difikirkan perlu untuk memberi pandangan berkenaan dengan perkahwinan yang dicadangkan.

Mengikut seksyen yang sama, mahkamah hanya akan memberi kebenaran jika ianya berpuas hati:
  1. bahawa perkahwinan yang dicadangkan itu patut atau perlu memandangkan antara lain keuzuran jasmani atau rohani;
  2. bahawa pemohon mempunyai kemampuan untuk menaggung semua isteri dan tangungannya termasuk bakal isteri;
  3. bahawa pemohon berupaya memberi layanan adil kepada semua isteri' dan
  4. bahawa perkahwinan yang dicadangkan tidak akan menyebabkan darar syari'e kepada isteri sedia ada.
Satu isu yang menarik dan sepatutnya diambil perhatian oleh isteri sedia adalah adalah berkenaan dengan harta sepencarian di mana peruntukan undang-undang juga menyebut bahawa mahkamah juga berkuasa untuk memerintahkan supaya harta sepencarian dibahagi antara mereka. Ia adalah untuk mengelakkan tuntutan bertindih sekiranya timbul masalah dengan isteri baru nanti.

Melihat kepada peruntukan-peruntukan yang ada itulah, saya percaya ramai yang berkahwin secara senyap-senyap. Tambahan pula dendanya hanyalah sekelumit jika dibandingkan dengan peruntukan membahagikan harta. Seksyen 124 hanya memperuntukkan denda tidak lebih RM1000 atau penjara tidak lebih 6 bulan atau kedua-duanya sekali.

Tambahan pula jarang mahkamah mengenakan hukuman penjara. Kebiasaanya hanyalah denda sebanyak RM400 - RM600 sahaja. Sambil pejam mata aje kata orang. Sebab itulah ramai yang kahwin senyap-senyap. Bukan macam Abang Mat kite.

No comments:

Blog Widget by LinkWithin